Έχουμε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις  με υπερσύγχρονους χώρους παράγωγης και πιστοποίηση προϊόντων.