Στην υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής των προϊόντων ΗΛΙΟΖΥΜΟ λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διασφάλιση της ποιότητας.