Η δραστηριοποίηση στον τομέα των τροφίμων αποτελεί παράδοση πολλών γενεών για την οικογένεια Ζυγογιάννη.

Η εμπειρία, η γνώση, οι σύγχρονες συνθήκες παραγωγής και οι απαιτήσεις της αγοράς οδήγησαν τον Κωνσταντίνο Ζυγογιάννη στην ίδρυση το 2004 της εταιρίας Ηλιόζυμο.

Η επιχείρηση παράγει και εμπορεύεται κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης, ενώ παράγει και σάντουιτς

Το 2010 έγινε η μεταστέγαση σε νέο υπερσύγχρονο ιδιόκτητο κτίριο στις παρυφές της πόλης της Καρδίτσας ώστε να καλυφθεί η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.

Αυτό έδωσε τη δυνατότητα δυναμικής ανάπτυξης στην εταιρία.